Werk- en veiligheidsschoenen van het begin tot einde

Ook werk- en veiligheidsschoenen, dit bijvoorbeeld na een arbeidsongeval, kunnen door ons op maat vervaardigd worden, mits voorlegging van een medisch attest of mist goedkeuring van de verzekering.

Wanneer men doorverwezen wordt door de geneesheer-specialist (orthopedie, fysische geneeskunde, fysiotherapie, reumatologie, algemene heelkunde, pediatrie, neurologie, neuropsychiatrie, (functionele)revalidatie) naar een erkend orthopedisch schoenmaker kan de procedure, om een paar orthopedische werk- en veiligheidsschoenen te laten maken, in gang gezet worden. Daarbij is een voorschrift met een duidelijke vermelding van de aandoening belangrijk. Het voorleggen van een voorschrift dient bij verzekeringen enkel bij de allereerste aanvraag. Bij vervolgaanvragen is enkel de goedkeuring van de verzekering voldoende.

Alles begint met het maatnemen van de voet. Om te beginnen vragen we de klant om zoveel mogelijk voetklachten en/of andere klachten van het lichaam te beschrijven.  Zo krijgen wij een duidelijker beeld. Ook wordt de corrigeerbaarheid van de voet, de sensibiliteit en de eventuele druk- of pijnpunten bekeken. Vaak kan er aan de gedragen schoen ook al een afwijkend looppatroon of eventuele drukpunten vastgesteld worden.
Het maatnemen kan op verschillende manieren gebeuren. Bij ons wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van een blauwdruk en/ of een gipsafdruk van de voeten.
Een blauwdrukapparaat is een rubbermat met inkt en een vel papier tussen. Door op de rubbermat te staan, komt de voetafdruk op het papier. A.d.h.v. de voetafdruk kan de stand en de vorm van de voet geïnterpreteerd worden. Hierbij worden er ook omvangsmaten van de voeten gemeten.
Afgipsen van de voet kan noodzakelijk zijn om correcties aan de stand van de voeten toe te passen. Meer uitleg en foto´s zijn terug te  vinden in het onderdeel atelier foto´s. Uiteindelijk wordt er gezocht naar een optimale oplossing voor het voetprobleem.

Na deze eerste stap wordt de aanvraag tot goedkeuring naar terugbetaling bij het ziekenfonds of verzekering ingediend. Indien het goedgekeurd wordt, zal zowel de klant als wij daar schriftelijk van op de hoogte gesteld worden. Let wel, wanneer het een eerste keer is dat er een aanvraag ingediend wordt, zal men door het ziekenfonds opgeroepen worden voor een controleonderzoek bij de adviserende geneesheer.

Wanneer de goedkeuring binnen is, en de maat genomen is van de voeten, wordt de leest en de orthese (voetbed) opgebouwd. Daarna wordt er een plastieken passchoen vervaardigd. A.d.h.v. die pasvorm  worden er eventuele correcties aangebracht. Dit vooraleer de definitieve schoen wordt gemaakt. Gedurende de afspraak om de plastieken proefschoenen te passen, wordt er het kleur, de ledersoort, het model besproken. Dit volledig naar de wensen en de mogelijkheden van de klant.

De laatste afspraak bestaat uit het afleveren van de uiteindelijke orthopedische werkschoenen. Hierbij wordt vermeld wat de hernieuwingstermijn is en of er eventueel een eigen bijdrage dient betaald te worden. Indien een eigen bijdrage dient betaald te worden, is deze wettelijk vastgesteld. Het overige deel wordt rechtstreeks bij het ziekenfonds of de verzekering gevorderd.
Als laatste wordt er nadruk gelegd op onze na-service en hersteldienst.